Domov

arhitektura

Arhitekturno projektiranje zajema širok spekter storitev na področju snovanja grajenega okolja, od urbanističnega merila do detajliranja v notranji opremi.

Za vas načrtujemo novogradnje, prenove, zunanje ureditve, interier s pohištvom, posebne ambiente in priložnostne postavitve ter izdelamo preliminarne študije skladnosti vaše projektne naloge s prostorsko zakonodajo in dejanskimi prostorskimi možnostmi, na podlagi česar vam svetujemo najprimernejši poseg in postopek.

Med našimi referencami so stanovanjske in nestanovanjske stavbe oziroma javni objekti (muzeji, trgovine, turistični in gostinski obrati, parki, športni, poslovni, kmetijski objekti …) različnih zahtevnosti, naši naročniki pa so tako fizične osebe kot podjetja in javne ustanove.

Skozi proces gradnje ali opremljanja vas spremljamo od koncepta do njegove realizacije. Izdelujemo projektno dokumentacijo s področja arhitekture v vseh projektnih fazah (idejna rešitev, idejna zasnova, dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, dokumentacija za izvedbo, dokumentacija izvedenih del, dokumentacija za spremembo namembnosti, dokumentacija za legalizacijo …), koordiniramo ekipo sodelujočih projektantov ostalih načrtov (geodetski načrt, načrt gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij in elektro instalacij, načrt požarne varnosti, tehnološki načrt …), vodimo postopkepridobivanja predpisanih soglasij in dovoljenj, opravljamo projektantski nadzor na gradbišču in vam svetujemo pri izbiri izvajalcev, obrtnikov in ponudnikov opreme.

oblikovanje

V našem biroju se v manjšem obsegu ukvarjamo tudi z grafičnim oblikovanjem, v okviru katerega vam nudimo izdelavo celostne grafične podobe (CGP) ali posamičnega logotipa za podjetja, društva in prireditve, oblikovanje vseh vrst tiskovin (publikacije, plakati, embalaža, poslovne tiskovine, promocijski material …), grafično opremo razstav, trgovin, lokalov in drugih specialnih postavitev oziroma prostorov ter izdelavo ilustracij.

Da bi zasnovane vsebine dosegle svoj cilj, je pomembna kakovost njihovih realizacij, zato vam nudimo podporo in svetovanje tudi pri izbiri najprimernejšega in zanesljivega izdelovalca oziroma ponudnika na področju tiska in sorodnih storitev.

Arhitekturni biro Alice sem leta 2014 ustanovila arhitektka Martina Grižančič. Na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani sem diplomirala leta 2008 pod mentorstvom prof. Kalčiča, nato pa leta 2012 opravila strokovni izpit za odgovorno projektiranje in sem od tedaj vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov z licenco. Svojo profesionalno pot sem takoj po zaključku študija pričela oblikovati v priznanem obalnem biroju, od koder me je klic k ustvarjalni svobodi vodil do lastnega neodvisnega arhitekturnega studia.

Ekipo Alice občasno dopolnijo zunanji sodelavci, s katerimi delimo isto filozofijo in strast do arhitekture. Naš pristop k oblikovanju je sodoben, svež in neobremenjen. Je spoštljiv do tradicije, dediščine in konteksta, vendar se spogleduje s svetovnimi trendi, napredno tehnologijo in novimi koncepti bivanja na tem planetu. Naša strokovna znanja in kompetence nenehno nadgrajujemo, se izobražujemo in razvijamo kritičen pogled na vse, kar nas obdaja, saj lahko le tako naročnikom ponudimo kar najboljše storitve.

Arhitekt je tisti ustvarjalec, ki s svojimi intervencijami dobesedno kreira prihodnost okolja in prostora ter neposredno tudi družbe, zato je odgovornost, ki jo ta plemeniti poklic nosi v svojem imenu, izjemna a nadvse častna. Želimo si biti del večnosti.

martina grižančič, mag. inž. arh.

alice arhitekturni biro
martina grižančič s.p.
dekani 76 c • 6271 dekani • slovenija

+386 (0)41 99 33 06

alice@martinagrizancic.com
alicemartina.sp@gmail.com